กิจกรรมวันพยาบาลสากล กิจกรรม"เยียวยารักษาใจ" กิจกรรม"การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด" วันที่ 9-10 พ.ค.56


Click to enlarge
1-IMG-20130508-01166
715 X 536
61 KB
Click to enlarge
5-IMG-20130508-01170
715 X 536
64 KB
Click to enlarge
5-IMG-20130508-01170
715 X 536
55 KB
Click to enlarge
5-IMG-20130508-01170
715 X 536
77 KB
Click to enlarge
5-IMG-20130508-01170
715 X 536
73 KB
Click to enlarge
166005_3080337624906_183951212_n
715 X 536
50 KB
Click to enlarge
179504_3080344105068_1681823457_n
715 X 536
61 KB
Click to enlarge
179504_3080344105068_1681823457_n
715 X 536
70 KB
Click to enlarge
182505_3080372225771_1113754102_n
715 X 536
66 KB
Click to enlarge
182776_3080373985815_1884936057_n
715 X 536
61 KB
Click to enlarge
182836_3080379545954_1733316295_n
718 X 536
66 KB
Click to enlarge
183735_3080351545254_473958763_n
715 X 536
60 KB