ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ น.ศ ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๔ วันเสาร์ที่ ๑ ธ.ค ๕๕

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
1 DSC_9879
800 X 536
96 KB
2DSC_9686
800 X 536
80 KB
DSC_9675
800 X 536
74 KB
DSC_9677
800 X 536
65 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_9681
800 X 536
82 KB
DSC_9684
800 X 536
75 KB
DSC_9685
359 X 536
37 KB
DSC_9692
800 X 536
77 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_9696
800 X 536
79 KB
DSC_9699
800 X 536
92 KB
DSC_9704
800 X 536
72 KB
DSC_9707
800 X 536
68 KB