การประชุมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา โดย วืทยากร รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ วันที่ ๒๗ พ.ย ๕ค


Click to enlarge
1DSC_9543
800 X 536
90 KB
Click to enlarge
DSC_9541
800 X 536
111 KB
Click to enlarge
DSC_9542
800 X 536
77 KB
Click to enlarge
DSC_9546
800 X 536
111 KB
Click to enlarge
DSC_9549
800 X 536
120 KB
Click to enlarge
DSC_9552
800 X 536
105 KB