พิธีเปิดห้องจิตตปัญญา วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๓-๕๑๓ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0.1
800 X 600
82 KB
0.2
800 X 600
59 KB
CSC_6213
800 X 600
83 KB
CSC_6227
800 X 600
85 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6150
800 X 536
71 KB
DSC_6151
800 X 536
61 KB
DSC_6153
800 X 536
56 KB
DSC_6154
800 X 536
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6155
800 X 536
80 KB
DSC_6159
800 X 536
63 KB
DSC_6162
800 X 536
81 KB
DSC_6164
800 X 536
75 KB
    [Next] [Last]
Wave