ภาพประชุมครูประจำเดือน วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_6118
800 X 536
68 KB
DSC_6119
800 X 536
69 KB
DSC_6120
800 X 536
58 KB
DSC_6121
800 X 536
42 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_6123
800 X 536
65 KB
DSC_6124
800 X 536
49 KB
DSC_6125
800 X 536
58 KB
DSC_6127
800 X 536
62 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_6135
800 X 536
60 KB
DSC_6136
800 X 536
55 KB
DSC_6137
800 X 536
54 KB
DSC_6138
800 X 536
46 KB