ภาพกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดมะกอก วันที่ ๒ ก.ค. ๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2133
800 X 536
87 KB
DSC_2134
800 X 536
92 KB
DSC_2137
800 X 536
96 KB
DSC_2138
536 X 800
73 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2139
800 X 536
62 KB
DSC_2141
800 X 536
82 KB
DSC_2142
800 X 536
84 KB
DSC_2143
800 X 536
94 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2146
536 X 800
96 KB
DSC_2148
800 X 536
103 KB
DSC_2150
800 X 536
99 KB
DSC_2151
800 X 536
82 KB
 
    [Next] [Last]