ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ที่ได้รับรางวัลระฆังทอง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๕๕  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1460
800 X 536
64 KB
DSC_1463
800 X 536
60 KB
DSC_1469
800 X 536
67 KB
DSC_1476
800 X 536
79 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1478
800 X 536
86 KB
DSC_1480
800 X 533
75 KB
DSC_1485
800 X 536
72 KB
DSC_1487
800 X 533
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1501
800 X 533
78 KB
DSC_1507
800 X 536
52 KB
DSC_1509.2
800 X 533
35 KB
DSC_1511
533 X 800
31 KB

    [Next] [Last]