ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสุขในการปฏิบัติงาน วางรากฐานยึดมั่นผูกพันองค์กร ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


Click to enlarge
1DSC_9682
536 X 800
39 KB
Click to enlarge
CSC_0282
800 X 600
66 KB
Click to enlarge
CSC_1043
600 X 800
59 KB
Click to enlarge
DSC_0003
800 X 536
77 KB
Click to enlarge
DSC_0013
800 X 536
66 KB
Click to enlarge
DSC_0082
800 X 536
77 KB
Click to enlarge
DSC_0093
800 X 536
71 KB
Click to enlarge
DSC_0115
800 X 536
62 KB
Click to enlarge
DSC_0132
800 X 536
91 KB
Click to enlarge
DSC_0160
800 X 536
94 KB
Click to enlarge
DSC_0198
800 X 536
53 KB
Click to enlarge
DSC_0221
536 X 800
50 KB