ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาชมรมดนตรีสากล ในงานสัปดาห์ห้องแล็บพบประชาชน ณ ลานบ่อปลา ร.พ.ราชวิถี วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๕


    [Next] [Last]

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_9016
800 X 533
132 KB
DSC_9020
800 X 533
152 KB
DSC_9022
800 X 536
134 KB
DSC_9025
800 X 536
118 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_9027
800 X 533
132 KB
DSC_9028.2
533 X 800
108 KB
DSC_9029
800 X 536
139 KB
DSC_9030
800 X 536
129 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_9031
800 X 533
148 KB
DSC_9034
800 X 536
116 KB
DSC_9036
800 X 536
114 KB
DSC_9040
800 X 536
84 KB