ภาพบรรยากาศพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอพิพิธภัณฑ์ประวัติการณ์ ในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8962
800 X 536
68 KB
DSC_8963
800 X 536
73 KB
DSC_8965
800 X 533
63 KB
DSC_8967
800 X 536
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8968
800 X 536
72 KB
DSC_8970
800 X 536
70 KB
DSC_8971
800 X 536
66 KB
DSC_8972
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8974
800 X 536
67 KB
DSC_8977
800 X 536
83 KB
DSC_8978
800 X 536
89 KB
DSC_8979
800 X 536
82 KB
 
    [Next] [Last]