พิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ก.ค. ๕๕


Click to enlarge
1DSC_8600
800 X 536
91 KB
Click to enlarge
2DSC_8601
800 X 536
61 KB
Click to enlarge
DSC_8591
800 X 536
68 KB
Click to enlarge
DSC_8594
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_8606
536 X 800
60 KB
Click to enlarge
DSC_8612
800 X 536
69 KB
Click to enlarge
DSC_8618
800 X 536
67 KB
Click to enlarge
DSC_8623
800 X 536
75 KB
Click to enlarge
DSC_8625
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_8627
800 X 536
78 KB
Click to enlarge
DSC_8628
800 X 536
75 KB
Click to enlarge
DSC_8629
800 X 536
69 KB