คณะครูและนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประจำวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒ ก.ค. ๕๕

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8219
800 X 533
63 KB
DSC_8222
800 X 536
71 KB
DSC_8228
800 X 533
54 KB
DSC_8230
533 X 800
43 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8231
800 X 533
58 KB
DSC_8232
533 X 800
53 KB
DSC_8233
800 X 536
63 KB
DSC_8236
800 X 536
66 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8237
800 X 536
57 KB
DSC_8238
536 X 800
42 KB
DSC_8239
800 X 536
67 KB
DSC_8240
800 X 536
72 KB