ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๕
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0
800 X 536
79 KB
1
800 X 536
72 KB
2
800 X 533
97 KB
3
536 X 800
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
4
800 X 536
83 KB
DSC_7848
800 X 536
80 KB
DSC_7849
800 X 533
81 KB
DSC_7850
800 X 536
74 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7851
800 X 536
64 KB
DSC_7852
800 X 536
72 KB
DSC_7853
800 X 536
77 KB
DSC_7854
800 X 533
81 KB