พิธีมอบหมวกเข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ในติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
_MG_3898
799 X 533
76 KB
_MG_3900
799 X 533
83 KB
_MG_3903
799 X 533
73 KB
_MG_3906
799 X 533
81 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
_MG_3907
799 X 533
84 KB
_MG_3908
799 X 533
81 KB
_MG_3909
799 X 533
88 KB
_MG_3910
799 X 533
93 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
_MG_3911
799 X 533
82 KB
_MG_3912
799 X 533
70 KB
_MG_3913
799 X 533
61 KB
_MG_3914
799 X 533
60 KB

    [Next] [Last]