พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


Click to enlarge
DSC_4876.0
800 X 533
120 KB
Click to enlarge
DSC_4876.1
800 X 534
62 KB
Click to enlarge
DSC_4876.2
800 X 534
69 KB
Click to enlarge
DSC_4876.3
800 X 534
65 KB
Click to enlarge
DSC_4876.4
800 X 534
74 KB
Click to enlarge
DSC_4876.6
800 X 534
73 KB
Click to enlarge
DSC_4876.7
533 X 800
77 KB
Click to enlarge
DSC_4876.8
536 X 800
81 KB
Click to enlarge
DSC_4903
800 X 533
116 KB
Click to enlarge
DSC_4932..7
533 X 800
81 KB
Click to enlarge
DSC_4932..788.2
800 X 534
87 KB
Click to enlarge
DSC_4932..8.1
800 X 534
66 KB