ประมวลภาพพิธีปิดการอบรม หลักสูตรฝึกการอบรมระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาตร์ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๕ เม.ย. ๕๕


Click to enlarge
1
800 X 533
110 KB
Click to enlarge
DSC_3031
800 X 536
99 KB
Click to enlarge
DSC_3033
800 X 536
100 KB
Click to enlarge
DSC_3038
800 X 536
101 KB
Click to enlarge
DSC_3044
800 X 536
97 KB
Click to enlarge
DSC_3045
800 X 536
92 KB