ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๒-๓ เม.ย. ๕๕
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2402
800 X 533
77 KB
DSC_2405
800 X 536
64 KB
DSC_2406
800 X 536
68 KB
DSC_2407
800 X 536
72 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2408
800 X 536
69 KB
DSC_2409
800 X 533
75 KB
DSC_2410
800 X 536
71 KB
DSC_2412
800 X 536
73 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2413
800 X 536
74 KB
DSC_2414
800 X 533
63 KB
DSC_2416
800 X 536
73 KB
DSC_2419
800 X 536
78 KB

 
    [Next] [Last]