ภาพบรรยากาศร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๔

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2141.2
800 X 533
64 KB
DSC_2141
536 X 800
77 KB
DSC_2157
536 X 800
99 KB
DSC_2159
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2163
536 X 800
99 KB
DSC_2178
536 X 800
91 KB
DSC_2184
536 X 800
78 KB
DSC_2186
536 X 800
101 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2193
536 X 800
103 KB
DSC_2197
800 X 536
96 KB
DSC_2239
536 X 800
77 KB
DSC_2242
800 X 536
68 KB