ประมวลภาพการจัดการอบรม การพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานภาครัฐ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๕
 
    [Next] [Last]
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2034
800 X 533
38 KB
DSC_2036
800 X 536
64 KB
DSC_2039
800 X 536
65 KB
DSC_2041
800 X 536
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2043
533 X 800
66 KB
DSC_2044
800 X 536
64 KB
DSC_2048
536 X 800
77 KB
DSC_2052
800 X 536
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2058
800 X 533
66 KB
DSC_2060
800 X 536
72 KB
DSC_2061
800 X 536
76 KB
DSC_2062
800 X 536
81 KB
    [Next] [Last]