ประมวลภาพการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมฉายเฉิด วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๕


Click to enlarge
IMG_2034
800 X 534
72 KB
Click to enlarge
IMG_2037
800 X 534
66 KB
Click to enlarge
IMG_2038
800 X 534
66 KB
Click to enlarge
IMG_2039
533 X 800
58 KB
Click to enlarge
IMG_2040
533 X 800
54 KB
Click to enlarge
IMG_2041
800 X 534
66 KB
Click to enlarge
IMG_2043
800 X 534
73 KB
Click to enlarge
IMG_2044
800 X 534
65 KB
Click to enlarge
IMG_2046
800 X 534
63 KB
Click to enlarge
IMG_2049
800 X 534
65 KB
Click to enlarge
IMG_2051
533 X 800
59 KB
Click to enlarge
IMG_2052
800 X 534
58 KB