ประมวลภาพพิธีสำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๕

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 533
69 KB
10
800 X 534
89 KB
11
800 X 534
88 KB
12
800 X 534
92 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
800 X 534
90 KB
14
800 X 534
92 KB
15
800 X 534
87 KB
17
800 X 534
95 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
18.2
534 X 800
64 KB
18.3
800 X 534
67 KB
18
800 X 534
70 KB
19.2
800 X 534
65 KB
    [Next] [Last]
Wave