ประมวลภาพการอบรม การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ณ ห้อง ๓-๖๐๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๕
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN0023
800 X 600
55 KB
DSCN0024
800 X 600
84 KB
DSCN99100
600 X 800
69 KB
DSCN9972
800 X 600
81 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN9973
800 X 600
78 KB
DSCN9974
800 X 600
78 KB
DSCN9975
800 X 600
91 KB
DSCN9976
800 X 600
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN9979
600 X 800
67 KB
DSCN9980
800 X 600
83 KB
DSCN9981
800 X 600
77 KB
DSCN9982
800 X 600
77 KB

 
    [Next] [Last]