ประมวลภาพโครงการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ:ชีววิถืฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๕

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0422
800 X 533
62 KB
DSC_0423
800 X 536
55 KB
DSC_0424
800 X 536
62 KB
DSC_0425
800 X 536
66 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0426
800 X 536
57 KB
DSC_0430
800 X 536
36 KB
DSC_0431
800 X 536
63 KB
DSC_0432
800 X 536
56 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0433
533 X 800
50 KB
DSC_0435
800 X 536
54 KB
DSC_0437
800 X 536
58 KB
DSC_0438
800 X 536
50 KB