ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก รอบที่ ๓ จากสมศ. ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มี.ค. ๕๕  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 536
67 KB
100_0813
800 X 600
73 KB
100_0814
800 X 600
68 KB
100_0815
800 X 600
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
2
800 X 600
88 KB
DSC_9499
800 X 533
82 KB
DSC_9500
800 X 533
74 KB
DSC_9502
800 X 536
65 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9504
800 X 536
63 KB
DSC_9505
536 X 800
57 KB
DSC_9506
800 X 536
61 KB
DSC_9510
800 X 536
57 KB

    [Next] [Last]