ประมวลภาพการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๓ ณ ห้อง ๓-๔๑๒ วันที่ ๕-๙ มี.ค. ๕๕


Click to enlarge
DSC_9052
800 X 536
53 KB
Click to enlarge
DSC_9053
800 X 536
69 KB
Click to enlarge
DSC_9061
800 X 536
78 KB
Click to enlarge
DSC_9063
800 X 536
51 KB
Click to enlarge
DSC_9064
800 X 536
71 KB
Click to enlarge
DSC_9068
800 X 536
67 KB
Click to enlarge
DSC_9069
800 X 536
44 KB
Click to enlarge
DSC_9075
800 X 536
49 KB
Click to enlarge
DSC_9140
800 X 536
45 KB
Click to enlarge
DSC_9146
800 X 536
52 KB
Click to enlarge
DSC_9147
800 X 536
67 KB
Click to enlarge
DSC_9151
800 X 536
62 KB