ประมวลภาพกิจกรรม Walk rally โครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ (ศูนย์บริจาคอวัยวะ) กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมชั้น ๓ วันที่ ๒ มี.ค. ๕๕
Click to enlarge
10
800 X 533
38 KB
Click to enlarge
DSCN9678
800 X 600
73 KB
Click to enlarge
DSCN9680
800 X 600
67 KB
Click to enlarge
DSCN9691
800 X 600
73 KB
Click to enlarge
DSCN9694
800 X 600
72 KB
Click to enlarge
DSCN9714
800 X 600
58 KB
Click to enlarge
DSCN9746
800 X 600
90 KB
Click to enlarge
DSCN9752
800 X 600
75 KB
Click to enlarge
DSCN9753
800 X 600
62 KB
Click to enlarge
DSCN9762
800 X 600
72 KB
Click to enlarge
DSCN9769
800 X 600
73 KB
Click to enlarge
DSCN9784
800 X 600
61 KB