ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ วันที่ ๑-๒ มี.ค.๕๕


Click to enlarge
DSC_8990
536 X 800
76 KB
Click to enlarge
DSC_8991
800 X 533
74 KB
Click to enlarge
DSC_8992
536 X 800
69 KB
Click to enlarge
DSC_8995
800 X 536
71 KB
Click to enlarge
DSC_8997
800 X 536
72 KB
Click to enlarge
DSC_9002
800 X 536
76 KB
Click to enlarge
DSC_9003
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_9008
800 X 533
67 KB
Click to enlarge
DSC_9010
800 X 536
63 KB
Click to enlarge
DSC_9011
800 X 536
70 KB
Click to enlarge
DSC_9012
800 X 536
65 KB
Click to enlarge
DSC_9013
800 X 536
74 KB