อาจารย์จาก Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน วันที่ ๑ มี.ค. ๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN9590
800 X 600
46 KB
DSCN9595
800 X 600
71 KB
DSCN9596
800 X 600
75 KB
DSCN9597
800 X 600
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN9599
800 X 600
73 KB
DSCN9601
800 X 600
60 KB
DSCN9603
600 X 800
60 KB
DSCN9607
800 X 600
65 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN9608
800 X 600
79 KB
DSCN9609
800 X 600
66 KB
DSCN9611
800 X 600
68 KB
DSCN9612
800 X 600
78 KB
 
    [Next] [Last]