ประมวลภาพการจัดกิจกรรมผู้ใหญ่ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ ณ ชุมชนวัดมะกอก วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๕

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC00512
800 X 600
100 KB
DSC00517
600 X 800
102 KB
DSC00518
800 X 600
104 KB
DSC00523
600 X 800
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC00528
800 X 600
98 KB
DSC00529
800 X 600
108 KB
DSC00534
800 X 600
103 KB
DSC00536
800 X 600
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC00537
800 X 600
106 KB
DSC00540
800 X 600
88 KB
DSC00542
800 X 600
88 KB
DSC00545
800 X 600
91 KB
    [Next] [Last]
Wave