อัดเทปวิทยุ อส. ณ พระราชวังสวนจิตรดาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6144
600 X 800
65 KB
IMG_6166
800 X 600
82 KB
IMG_6169
800 X 600
71 KB
IMG_6171
600 X 800
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6172
800 X 600
113 KB
IMG_6176
800 X 600
82 KB
IMG_6178
800 X 600
85 KB
IMG_6179
800 X 600
89 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_6188
800 X 600
85 KB
IMG_6189
800 X 600
93 KB
IMG_6192
600 X 800
84 KB
IMG_6193
800 X 600
65 KB
 
    [Next] [Last]