ประมวลภาพพิธีเปิดหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8928
800 X 533
89 KB
DSC_8929
800 X 536
73 KB
DSC_8930
800 X 536
73 KB
DSC_8931
800 X 536
79 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8933
800 X 533
84 KB
DSC_8934
800 X 536
79 KB
DSC_8935
800 X 533
63 KB
DSC_8936
800 X 533
70 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_8937
800 X 536
82 KB
DSC_8938
800 X 533
75 KB
DSC_8939
800 X 536
56 KB
DSC_8940
800 X 536
79 KB