ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
600 X 800
42 KB
DSC_8633
536 X 800
86 KB
DSC_8634
800 X 536
118 KB
DSC_8635
800 X 536
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8636
800 X 536
95 KB
DSC_8637
800 X 536
76 KB
DSC_8640
800 X 536
93 KB
DSC_8641
800 X 536
97 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8642
800 X 536
100 KB
DSC_8643
800 X 536
96 KB
DSC_8649
800 X 536
100 KB
DSC_8651
800 X 536
102 KB
    [Next] [Last]
Wave