ประมวลภาพกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ณ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๔ ก.พ. ๕๕


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_1070
800 X 533
109 KB
IMG_1072
800 X 533
59 KB
IMG_1074
533 X 800
67 KB
IMG_1076
800 X 533
93 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_1091
533 X 800
84 KB
IMG_1093
533 X 800
78 KB
IMG_1095
533 X 800
91 KB
IMG_1099
800 X 533
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_1105
533 X 800
73 KB
IMG_1107
800 X 533
58 KB
IMG_1116
533 X 800
89 KB
IMG_1121
800 X 533
116 KB
 
    [Next] [Last]