ประมวลภาพกิจกรรมโต้วาทีระหว่าง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๕
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN7734
800 X 533
48 KB
DSCN7735
800 X 600
86 KB
DSCN7736
800 X 600
82 KB
DSCN7738
800 X 600
60 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN7740
800 X 600
91 KB
DSCN7742
800 X 600
76 KB
DSCN7744
800 X 600
80 KB
DSCN7746
800 X 600
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN7747
800 X 600
89 KB
DSCN7749
800 X 533
57 KB
DSCN7753
800 X 533
51 KB
DSCN7754
800 X 600
57 KB