กิจกรรมสัมพันธ์ พี่พบน้องแนะเทคนิคพิชิตการสอบเครือข่ายและการสอบสภา จากงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ หอประชม อาคารศรีนครินทรารักษ์

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8116
800 X 536
52 KB
DSC_8120
800 X 536
32 KB
DSC_8123
800 X 536
39 KB
DSC_8124
536 X 800
49 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8126
800 X 536
57 KB
DSC_8129
800 X 536
59 KB
DSC_8130
800 X 536
67 KB
DSC_8131
800 X 536
63 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8132
800 X 536
65 KB
DSC_8133
800 X 536
40 KB
DSC_8134
800 X 536
39 KB
DSC_8135
800 X 536
49 KB
    [Next] [Last]
Wave