ประมวลภาพตักบาตรตอนเช้า เนื่องในวันครู และเนื่องในวันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการพระราชสมภพของพระบิดา เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๔
 
     
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7883
800 X 536
86 KB
DSC_7885
800 X 536
80 KB
DSC_7887
800 X 536
76 KB
DSC_7889
800 X 533
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7890
800 X 533
56 KB
DSC_7891
800 X 536
69 KB
DSC_7893
800 X 533
71 KB
DSC_7895
800 X 536
89 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7896
800 X 533
93 KB
DSC_7897
800 X 536
106 KB
DSC_7898
800 X 533
94 KB
DSC_7899
800 X 536
95 KB

    [Next] [Last]