ประมวลภาพกิจกรรสวดมนต์ประจำสัปดา์ห์ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยนักศึุกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ โรงยิมชั้น ๗ อาคารมณี สหัสสานนท์


       
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7953
800 X 536
57 KB
DSC_7997
800 X 536
80 KB
DSC_7998
800 X 536
72 KB
DSC_8000
800 X 536
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8001
800 X 536
75 KB
DSC_8003
800 X 536
83 KB
DSC_8004
800 X 536
53 KB