ประมวลภาพการสอนศิลปะการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๕
    [Next] [Last]
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7732
800 X 536
59 KB
DSC_7735
800 X 536
78 KB
DSC_7736
800 X 536
94 KB
DSC_7737
536 X 800
67 KB
DSC_7739
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7743
800 X 536
71 KB
DSC_7745
800 X 536
60 KB
DSC_7746
800 X 536
69 KB
DSC_7747
800 X 536
63 KB
DSC_7748
800 X 536
61 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7750
800 X 536
64 KB
DSC_7751
800 X 536
69 KB
DSC_7752
800 X 536
65 KB
DSC_7753
800 X 536
65 KB
DSC_7754
800 X 536
78 KB
 
    [Next] [Last]