ประมวลภาพมหกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ วงรอบ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ วันที่ ๑๑-๑๒ ม.ค. ๕๕
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 536
92 KB
CSC_7969
800 X 536
74 KB
DSC_7636.2
800 X 533
68 KB
DSC_7637
800 X 533
81 KB
DSC_7642
800 X 536
72 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7647
800 X 536
86 KB
DSC_7648.2
800 X 536
80 KB
DSC_7648
800 X 533
70 KB
DSC_7649
800 X 536
65 KB
DSC_7650
800 X 536
77 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7651
800 X 533
78 KB
DSC_7652
800 X 533
65 KB
DSC_7653
800 X 533
77 KB
DSC_7657
800 X 533
73 KB
DSC_7660
800 X 536
66 KB
 
 
    [Next] [Last]