ภาพบรรยากาศท่านผู้อำนวยการมอบเงินวิทยาลัย ช่วยเหลือครูและเจ้าหน้าที่ที่บ้านถูกน้ำท่วม วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๔

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_7017
800 X 536
57 KB
DSC_7018
800 X 536
67 KB
DSC_7019
800 X 536
80 KB
DSC_7020
800 X 536
57 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_7021
800 X 536
61 KB
DSC_7022
800 X 536
60 KB
DSC_7023
800 X 536
62 KB
DSC_7024
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_7025
800 X 533
68 KB
DSC_7028
800 X 536
70 KB
DSC_7029
800 X 536
79 KB
DSC_7032
800 X 536
73 KB