ประมวลภาพการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขตดอนเมือง


Click to enlarge
201110223977
800 X 449
64 KB
Click to enlarge
201110223979
800 X 449
56 KB
Click to enlarge
201110223980
800 X 449
53 KB
Click to enlarge
201110223981
800 X 449
60 KB
Click to enlarge
201110223982
800 X 449
50 KB
Click to enlarge
201110223983
800 X 449
42 KB
Click to enlarge
201110223984
800 X 449
45 KB
Click to enlarge
201110223985
800 X 449
50 KB
Click to enlarge
201110223986
800 X 449
45 KB
Click to enlarge
231020113988
800 X 449
87 KB
Click to enlarge
231020114004
449 X 800
67 KB
Click to enlarge
231020114005
800 X 449
59 KB