ประมวลภาพการพัฒนาวัดภาณุรังษีหลังน้ำลด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๓ ธ.ค.๕๔
 
     
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01
800 X 600
127 KB
02
800 X 600
114 KB
03
800 X 600
114 KB
04
800 X 600
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05
800 X 600
81 KB
06
800 X 600
83 KB
1
800 X 600
119 KB
2011-12-03 08.38.51
800 X 600
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
2011-12-03 08.38.58
800 X 600
76 KB
2011-12-03 08.39.39
600 X 800
64 KB
2011-12-03 08.39.53
800 X 600
54 KB
2011-12-03 10.41.37
800 X 600
119 KB

    [Next] [Last]