ประมวลภาพจิตอาสาช่วยแพ็คของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค.๕๔

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC05591
800 X 600
76 KB
DSC05592
800 X 600
79 KB
DSC05593
800 X 600
80 KB
DSC05594
800 X 600
75 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC05596
800 X 600
60 KB
DSC05597
800 X 600
97 KB
DSC05610
800 X 600
67 KB
DSC05611
600 X 800
66 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC05612
800 X 600
61 KB
DSC05615
600 X 800
59 KB
DSC05616
800 X 600
86 KB
DSC05617
600 X 800
71 KB