ประมวลภาพสัมนาโครงการ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้ทัน คิดทัน ก้าวทันอาเซียน ณ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๔
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 533
62 KB
DSC_6432
800 X 536
56 KB
DSC_6435
800 X 536
47 KB
DSC_6441
800 X 536
49 KB
DSC_6443
800 X 536
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6444
800 X 536
71 KB
DSC_6449
533 X 800
48 KB
DSC_6451
800 X 533
74 KB
DSC_6453
800 X 536
65 KB
DSC_6459
800 X 536
55 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6466
800 X 533
63 KB
DSC_6479
800 X 536
69 KB
DSC_6483
800 X 536
71 KB
DSC_6487
533 X 800
48 KB
DSC_6490
800 X 536
64 KB
 
 
    [Next] [Last]