ภาพงานฌาปนกิจศพ อาจารย์ จาโรตม์ รุ่งเรือง ครูดนตรีเก่าแก่ของวิทยาลัย ณ วัดเสมียนนารี วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๔


Click to enlarge
0.1
799 X 533
74 KB
Click to enlarge
0
799 X 533
93 KB
Click to enlarge
1
799 X 533
103 KB
Click to enlarge
2
799 X 533
99 KB
Click to enlarge
3
799 X 533
71 KB
Click to enlarge
4
799 X 533
84 KB
Click to enlarge
5
799 X 533
106 KB
Click to enlarge
6
799 X 533
81 KB
Click to enlarge
7.2
799 X 533
62 KB
Click to enlarge
8
799 X 533
50 KB
Click to enlarge
IMG_5748
799 X 533
101 KB
Click to enlarge
IMG_5755
533 X 799
80 KB