การวิจัยปฏิบัติการ โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ ณ ห้องประชุมฉายเฉิด วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6058
800 X 536
41 KB
DSC_6059.1
533 X 800
61 KB
DSC_6059
800 X 536
58 KB
DSC_6062
800 X 536
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6063
800 X 536
75 KB
DSC_6064
800 X 536
87 KB
DSC_6068
800 X 536
57 KB
DSC_6070
800 X 536
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6073
800 X 536
74 KB
DSC_6074
800 X 536
71 KB
DSC_6076
800 X 536
74 KB
DSC_6077
800 X 533
72 KB
 
    [Next] [Last]