ประมวลภาพ อาสาสมัครเครือข่าย Facebook ที่มาช่วยทำแนวกั้นกระสอบทราย และอาสาสมัคร นักศึกษาพยาบาลที่เป็นจิตอาสาตามที่ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ พ.ย. ๕๔

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4300
799 X 533
118 KB
IMG_4301
799 X 533
121 KB
IMG_4302
799 X 533
85 KB
IMG_4306
799 X 533
95 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4308
799 X 533
75 KB
IMG_4314
799 X 533
72 KB
IMG_4316
799 X 533
82 KB
IMG_4382
799 X 533
119 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_4384
799 X 533
117 KB
IMG_4386
533 X 799
104 KB
IMG_4390
799 X 533
112 KB
IMG_4393
799 X 533
99 KB
    [Next] [Last]
Wave