ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา โดยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๘-๑ พ.ย. ๕๔

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Picture 018
800 X 600
97 KB
Picture 021
800 X 600
109 KB
Picture 023
800 X 600
93 KB
Picture 025
800 X 600
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Picture 026
800 X 600
74 KB
Picture 027
800 X 533
81 KB
Picture 030
800 X 600
96 KB
Picture 031
800 X 600
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Picture 036
800 X 600
72 KB
Picture 042
800 X 600
105 KB
Picture 043
800 X 600
110 KB
Picture 044
800 X 600
68 KB