การประชุม โครงการพัฒนาทีมวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนคนเมือง ระยะที่ ๑ ณ ห้องปะชุมชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๔


Click to enlarge
DSC_4619
800 X 533
34 KB
Click to enlarge
DSC_4620
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_4621
800 X 533
66 KB
Click to enlarge
DSC_4624
800 X 512
68 KB
Click to enlarge
DSC_4627
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_4628
800 X 485
79 KB
Click to enlarge
DSC_4631
800 X 526
73 KB
Click to enlarge
DSC_4632
800 X 536
74 KB
Click to enlarge
DSC_4633
800 X 533
74 KB
Click to enlarge
DSC_4635
800 X 533
82 KB
Click to enlarge
DSC_4636
800 X 533
71 KB
Click to enlarge
DSC_4638
800 X 533
60 KB