งานนิทรรศการของนักศึกษาในวันพยาบาลแห่งชาติ ลานบ่อปลา รพ.ราชวิถี วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๔ (1 of 38)  
    [Index] [Next] [Last]

DSC_4563
DSC_4563

    [Index] [Next] [Last]